CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Dự án đầu tư - Công trình dân dụng

Công trình hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở TM

- Công trình: Hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở TM

- Thuộc dự án: Khu đô thị mới Văn Khê - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

- Tổng mức đầu tư: 70.144.000.000 đồng.( Theo TK Cơ sở)

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 6

- Tổ chức thực hiện dự án: Ban quản lý dự án – Công ty CP Sông Đà 6

- Địa điểm xây dựng: Khu đất xây dựng nằm trong địa giới hành chính trên lô đất Toà nhà cao tầng Công trình hỗn hợp Thương mại kết hợp nhà ở - Dự án Khu nhà ở Văn Khê, thuộc địa phận xã Văn Khê quận Hà Đông thành phố Hà Nội.

- Diện tích sử dụng đất: 2.163 m2 ; DT xây dựng: 860 m2; DT sàn: 7600 m2

- Tổ chức thực hiện khảo sát ĐCCT: Công ty Kiến trúc công trình ACO.

- Tổ chức tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kiến trúc Việt

- Tổ chức thẩm tra: Công ty tư vấn Đại học XD (CCU)

- Tổ chức thẩm định: Phòng KT-TC-AT Công ty CP Sông Đà 6.

- Khởi công: Tháng 12/2008

- Hoàn thành: Tháng 05/2011

- Cấp công trình: Cấp II.