CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình dân dụng

Công trình tòa nhà Quốc Hội

Thông tin chính

- Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

- Tổng mức đầu tư: 6.838  tỷ VNĐ
 
- Địa điểm xây dựng: Quận Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian thi công: 2009 -2014

Công tác thi công của Sông Đà 6: 

- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình