CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Bổ nhiệm lại chức vụ PTGĐ Công ty CP Sông Đà 6 có thời hạn đối với ông Lê Tiến Thủ

Cập nhật : 02/12/2019

Bổ nhiệm lại chức vụ PTGĐ Công ty CP Sông Đà 6 có thời hạn đối với ông Lê Tiến Thủ. Chi tiết Download TẠI ĐÂY