CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Thông báo Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Ngạn

Cập nhật : 14/08/2019

Thông báo Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 6 đối với ông Nguyễn Văn Ngạn. Chi tiết Download TẠI ĐÂY