CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Cập nhật : 12/11/2019

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp

 

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số  70/NQ-HĐQT ngày 25/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 6 thông qua việc thanh lý tài sản hỏng hóc, không có khả năng sửa chữa, phục hồi.

 

Công ty CP Sông Đà 6 có địa chỉ: Nhà TM-KĐT Văn Khê-Phường La Khê- Quận Hà Đông- TP Hà Nội, xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:

  1. Thông tin tài sản thanh lý bán đấu giá:

Là tài sản hỏng hóc, không có khả năng sửa chữa, phục hồi đang bảo quản được thanh lý, bán đấu giá thu hồi  giá trị  của Công ty CP Sông Đà 6 bao gồm:

 

TT

Hạng mục

 tài sản

ĐVT

SL

Giá khởi điểm

(triệu đồng)

1

Ô tô Faw tự đổ Faw 29C-039.66

Xe

01

      107,360

2

Ô tô Deawoo v/c bê tông 75K-0022

Xe

01

      147,620

3

Ô tô HyunDai tự đổ 81K-8753

Xe

01

      161,040

4

Ô tô ca Transinco 81L-3962

Xe

01

      134,200

5

Ô tô HyunDai tự đổ 81K-8816

Xe

01

      161,040

6

Ô tô HuynĐai v/c bê tông 28H-3074

Xe

01

      147,620

7

Ô tô Faw tự đổ 30V-9700

Xe

01

      107,360

8

Ô tô DongFeng tự đổ 30S-9881

Xe

01

      107,360

9

Ô tô THACO 3,5T  75K-0290

Xe

01

       33,550

10

Ô tô THACO 1,0T 14C-077.74 

Xe

01

       26,840

11

Máy đào bánh xích  Kobelko 330-6

Máy

01

      335,500

12

Máy đào bánh lốp SOLAR 200W

Máy

01

      201,300

13

Máy khoan Anke động cơ điện HKP 100MA No1

Máy

01

       20,130

14

Máy khoan Anke động cơ điện HKP 100MA No2

Máy

01

       20,130

15

Máy bơm nước Tsurumi KTZ No1

Máy

01

         2,684

16

Ổn áp ba pha Lioa NL-100 No7

Máy

01

         6,710

17

Máy Photocopy AF MP 2000LE

Máy

01

            0,268

18

Máy Photocopy Toshiba E-Studio2507

Máy

01

           0,268

19

Máy Photocopy Ricoh MP3554SP

Máy

01

           0,671

     

      Tổng giá khởi điểm của các tài sản: 1.721.652.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm hai  mốt triệu, sáu trăm năm hai nghìn đồng). Giá đã bao gồm VAT.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự làm thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Tổ chức bán đấu giá: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, diện tích trụ sở văn phòng tối thiểu: 100m2 trở lên;

- Có từ 04 Chi nhánh/Văn phòng đại diện trở lên;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Có trang web công ty, đã thực hiện ký hợp đồng về đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín, có đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng Luật sư; Công chứng; Thừa phát lại, tổ chức tín dụng….

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên thường xuyên hoạt động tại Công ty;

- Hồ sơ pháp lý; hồ sơ năng lực công ty (bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập….);

- Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất.

- Công ty phải có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp còn hiệu lực;

 

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá

- Địa điểm nộp hố sơ:  Phòng VT-TB  Công ty CP Sông Đà 6, tầng 2- Nhà TM-KĐT Văn Khê-Phường La Khê- Quận Hà Đông- TP Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Chi tiết liên hệ: Phòng VT-TB  Công ty CP Sông Đà 6, điện thoại 024-22169773.

 

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước còn giá trị sử dụng.

(Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ của tổ chức không được lựa chọn).

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu VT.