CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình thi công - Công trình dân dụng

  • Công trình tòa nhà Quốc Hội

  • Công trình hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở TM

  • Công trình chung cư 18T1 - Khu đô thị Nam An Khánh

  • Công trình chung cư 32T - Khu đô thị Nam An Khánh

  • Công trình chung cư X2 Đại Kim

  • Công trình nhà ở phục vụ cho cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội

  • Công trình nhà ở thấp tầng Khu đô thị Nam An Khánh