CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình thi công - Công trình giao thông

  • Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

  • Công trình đường sắt trên cao Bến Thành - Suối Tiên TP. Hồ Chí Minh

  • Công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, Tp. Hà Nội