CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông tin Tổng công ty Sông Đà

 • CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN SÔNG ĐÀ

  Cập nhật : 04/07/2013

   

 • TCT Sông Đà hợp tác đào tạo nhân lực với CT Samsung C&T về điện Hạt Nhân.

  Cập nhật : 25/04/2013

  Khóa học ngắn hạn đầu tiên về điện hạt nhân do các chuyên gia của Samsung C&T đào tạo đã được diễn ra tại trụ sở của Tổng công ty Sông Đà từ ngày 8/4/2013 đến ngày 12/4/2013. Tham dự lớp học là các cán bộ, kỹ sư của TCT Sông Đà và nhiều đơn vị, các công ty con khác nhau của TCT. Đây là các đơn vị nằm trong quy hoạch tham gia dự án điện hạt nhân của TCT. Cán bộ tham gia lớp học cũng là các cán bộ cốt lõi, nằm trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của TCT Sông Đà

 • Công trường Thủy điện Huội Quảng phát đông chiến dịch thi đua đảm bảo vì mục tiêu chống lũ năm 2013

  Cập nhật : 03/04/2013

  Thiết thực chào mừng thành công Đại hội XII Công Đoàn xây dựng Việt nam, Đại hội X công đoàn Tổng công ty Sông Đà . Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Tổng công ty Sông Đà, ngày 30 tháng 03 năm 2013 tại công trình thủy điện Huội Quảng; BĐH Dự án Thủy điện Huội Quảng đã phối hợp với các đơn vị trên công trường tổ chức phát động chiến dịch thi đua đảm bảo vì mục tiêu chống lũ năm 2013 và hoàn thành đào hạ nền gian máy, gian biến thế công trình thủy điện Huội Quảng .

 • Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015

  Cập nhật : 22/01/2013

  Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020” với mục tiêu bảo đảm Tổng công ty Sông Đà (SÔNG ĐÀ) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC các công trình trọng điểm, phức tạp; đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; phát triển đô thị và nhà ở; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và thực hiện quy trình quản trị hiện đại theo các thông lệ quốc tế.
   

 • Cần thông tin chính xác về hoạt động của Tập đoàn Sông Đà

  Cập nhật : 20/11/2012

  Liên tục trong hai ngày (29, 30/10/2012), trên báo Đại biểu nhân dân đăng tải hai bài viết về Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà) với những nội dung chưa chính xác liên quan đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.