CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình thi công

 • Công trình tòa nhà Quốc Hội

 • Công trình thủy điện Hòa Bình

 • Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

 • Công trình thủy điện Sơn La

 • Công trình thuỷ điện Sê San 4

 • Công trình thuỷ điện Cần Đơn

 • Công trình thuỷ điện Yaly

 • Công trình thuỷ điện Xekaman 3 - CHDCND Lào

 • Công trình thuỷ điện Hủa Na

 • Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

 • Công trình đường sắt trên cao Bến Thành - Suối Tiên TP. Hồ Chí Minh

 • Công trình thủy điện Lai Châu

 • Công trình thủy điện Đồng Văn

 • Công trình thủy điện Xekaman Sanxay

 • Công trình thủy điện Bản Chát

 • Công trình thủy điện Huội Quảng

 • Công trình thủy điện Đồng Nai 5

 • Công trình thuỷ điện Xekaman 1

 • Công trình hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở TM

 • Công trình thủy điện Sông Lô 2

 • Công trình thủy điện Sử Pán 1

 • Công trình thủy điện Nậm Củm 4

 • Công trình thủy điện Sông Chò

 • Công trình chung cư 18T1 - Khu đô thị Nam An Khánh

 • Công trình chung cư 32T - Khu đô thị Nam An Khánh

 • Công trình thủy điện Sông Mã 3

 • Công trình thủy điện Pắc Ma

 • Công trình thủy điện Nậm Ban 1

 • Công trình thủy điện Bản Hồ

 • Công trình thủy điện Nậm Lúc

 • Công trình chung cư X2 Đại Kim

 • Công trình nhà ở phục vụ cho cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội

 • Công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, Tp. Hà Nội

 • Công trình thủy điện Đăk Mi 2

 • Công trình thủy điện Bảo Nhai bậc 1 & 2

 • Thủy điện Hạ Sê Kông A

 • Công trình nhà ở thấp tầng Khu đô thị Nam An Khánh

 • Thủy điện Nậm Mô 2