CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Cần Đơn

Công suất 72 MW

Chủ đầu tư: Tập đoàn sông Đà
Giá trị hợp đồng với SD6: 200 tỷ đồng
Thời gian thi công: 3 năm liên tục
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Chiều dài đập: 745 m
Chiều cao đập: 45,5 m
Dung tích hồ chứa nước: 165,5 triệu m3
Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng đào đắp: 2.000.000 m3
Đổ bê tông: 219.000 m3
Khoan phun: 8.377 m
Lắp đặt thiết bị kim loại: 3.730 tấn
công suất 72 MW