CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Hòa Bình

Công suất 1.920 MW

Sản lượng điện hàng năm: 8,16 tỷ kw/h
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực việt nam
Thời gian thi công: 1979 - 1996
Loại đập: Đá đổ có lõi sét
Chiều dài đập: 734 m
Chiều cao đập: 128 m
Dung tích hồ chứa nước: 9 tỷ m3
Số tổ máy: 8 tổ máy
Khối lượng đào đắp đất đá: 50.000.000 m3
Đổ bê tông: 1.899.000 m3
Khoan phun: 205.000 m
Lắp đặt thiết bị kim loại: 46.721 tấn