CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Hủa Na

Công suất 180 MW

Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí qgvn
Giá trị hợp đồng với SD6: 550 tỷ đồng
Thời gian thi công: 3 năm
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Chiều dài đập theo đỉnh: 366,9 m
Chiều cao đập lớn nhất: 244,6 m
Chiều rộng đỉnh đập: 8 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Diện tích lưu vực: 5.345 km