CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình giao thông

Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Chủ đầu tư: Tập đoàn sông Đà
Giá trị hợp đồng với SD6: 25 tỷ đồng
Thời gian thi công: 2003 - 2004
Chiều dài hầm chính: 495 m
Chiều rộng: 11,5 m
Chiều cao: 7,5 m