CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Lịch sử phát triển

Giai đoạn từ 01/05/1983 đến năm 1990 (Trụ sở Công ty: Tại thị xã Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình).

Công ty cổ phần Sông Đà 6, tiền thân là Công ty xây dựng Thuỷ Công. Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, thành lập ngày 01/05/1983. Công ty xây dựng Thuỷ Công được Bộ xây dựng Quyết định thành lập để tham gia thi công các hạng mục công trình thuỷ công chuyên ngành của dự án thuỷ điện Hoà Bình, công trình thế kỷ của dất nước. Về quy mô Công ty trong giai đoạn này: Công ty có 6 Xí nghiệp trực thuộc, một Tổng đội máy bơm bê tông, một sưởng sửa chữa cơ khí, với 10 phòng nghiệp vụ. Lực lượng lao động tại thời kỳ cao điểm đến hơn 4.000 người. Các hạng mục công trình chính của dự án thuỷ điện Hoà Bình Công ty đã trực tiếp thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn là: Cửa nhận nước, Đập tràn, Hầm dẫn nước, Hầm gian biến thế, Hầm gian máy, Hầm giao thông; Khối lượng bê tông đã thi công là 1.368.380 m3, gia cố lắp đặt 41.421 tấn thép các loại.

Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995 (Trụ sở công ty : Tại thị xã Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình).

Lần lượt các tổ máy của thuỷ điện Hoà Bình đi vào hoạt động, đánh dấu thời điểm kết thúc xây dựng công trình thế kỷ. Đồng thời cũng là thời kỳ thiếu việc làm trầm trọng cho gần 30.000 lao động của công trường. Thời kỳ này Công ty cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong Tổng công ty Sông Đà gặp không ít khó khăn về việc làm, do chưa thiết ứng với cơ chế quản lý kinh tế thị trường. Thu nhập và đời sống của người lao động bị giảm sút. Nhiệm vụ chính của Công ty giai đoạn này là thi công các phần việc còn lại của dự án thuỷ điện Hoà Bình; Tham gia thi công mở rộng dự án thuỷ điện SêLaBăm thuộc Công hoà dân chủ nhân dân Lào, nhà máy Xi măng Sông Đà, nhà máy mía đường Hoà Bình, nhà máy Xi măng Lương sơn v v, để có việc làm cho một phần cán bộ công nhân viên của Công ty.

Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 1999 (Trụ sở Công ty: Tại huyện Sông hinh - tỉnh Phú Yên).

Công ty đổi tên từ Công ty xây dựng Thuỷ Công thành Công ty xây dựng Sông Đà 6 và chuyển trụ sở từ thị xã Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình vào huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên để tham gia xây dựng dự án thuỷ điện Sông Hinh. Nhiệm vụ chính của Công ty trong thời kỳ này là xây dựng tuyến năng lượng nhà máy thuỷ điện Sông Hinh, bao gồm các hạng mục: Cửa nhận nước, Hầm dẫn nước, Tuyến ống áp lực, nhà máy thuỷ điện, Kênh dẫn nước vào, Kênh dẫn nước ra, Trạm biến thế điện, Tháp điều áp v v. Giá trị sản lượng thực hiện 355.5 tỷ đồng; Khối lượng khoan nổ đá hầm vá hở là 9.362.880 m3, thi công bê tông 74.557 m3. Về quy mô: Công ty có 6 phòng nghiệp vụ, 3 Xí nghiệp trực thuộc, tổng số cán bộ công nhân viên bình quân là 1400 người.

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005 (Trụ sở Công ty: Tại huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên) tháng 4/2002 Công ty chuyển trụ sở về công trường thuỷ điện SêSan 3A xã IaKhai - huyện IaGrai - tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ chính: Tham gia thi công các hạng mục công trình chính của dự án thuỷ điện Cần Đơn - tỉnh Bình Phước, dự án do Tổng công ty Sông Đà đầu tư theo hình thức BOT. Tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Aroàng Thừa Thiên Huế đến Atép tỉnh Quảng Nam. Tham gia xây dựng các hạng mục công trình chính dự án thuỷ điện SêSan 3A nằm trên sông SêSan, bậc thang dưới của thuỷ điện SêSan 3, thuộc địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tham gia chuẩn bị công trường thuỷ điện SêSan 4 bậc thang dưới của thuỷ điện SêSan 3A. Quy mô: Công ty có 5 phòng nghiệp vụ, 6 Xí nghiệp trực thuộc, tổng số cán bộ công nhân viên bình quân là 1.700 người. Tháng 12/2003 Công ty cổ phần hoá Xí nghiệp Sông Đà 6.06 trực thuộc Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 6.06. Tháng 9/2004 Công ty cổ phần hoá Xí nghiệp Sông Đà 6.04 trực thuộc Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04.

Giai đoạn từ 01/01/2006 đến nay: Công ty đã cổ phần hoá và chuyển đổi thành Công ty cổ phần từ 01/01/2006; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3903400072 do sở kế hoạch tỉnh Gia Lai cấp ngày 03/01/2006. Trụ sở Công ty: Tòa nhà TM khu đô thị Văn Khê - phường La Khê - quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Nhiệm vụ chính của Công ty: Thi công các hạng mục công trình chính của dự án thuỷ điện SêSan 4,Sê San 4a, thủy điện Hủa Na, thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Huội Quảng...Đắp đập, thi công bê tông đầm lăn, bê tông cửa nhận nước, đập tràn nhà máy, kênh dẫn nước ra, sản xuất đá xây dựng, sản xuất bê tông; Tham gia thi công cầu đường, thi công các hạng mục công trình chính và khai thác sản xuất đá xây dựng dự án thuỷ điện SêKaMan 3 thựôc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào bao gồm công tác thi công đất, đá, bê tông các hạng mục công trình chính cửa nhận nước, đập tràn, đập dâng, hầm dẫn nước, nhà máy thuỷ điện, sản xuất vật liệu đá, bê tông và chuẩn bị đầu tư một số dự án như: Xây dựng khu chung cư CT2 , tòa nhà thương mại hỗn hợp TM tại khu đô thị Văn Khê Hà Đông - TP Hà Nội, triển khai xây dựng dự án khu nhà ở cao cấp HH6 Nam An Khánh - Hà Nội, Triển khai xây dựng Tòa nhà Quốc Hội và những dự án thuỷ điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, du lich...