CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật : 23/06/2020

Thực hiện theo phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phát triển bền vững vị thế, thương hiệu Sông Đà 6 nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng các công trình năng lượng, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp”; qua 2 phiên làm việc ngày 22/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra.

Đại hội vinh dự được chào đón đồng chí Hồ Văn Dũng – Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP, đồng chí Đặng Thị Tuyến - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Sông Đà - CTCP đến dự và phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Dũng – Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP phát biểu tại đại hội

Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các đồng chí Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng/Phó các phòng ban công ty, Giám đốc các đơn vị và đặc biệt là 56 đại biểu chính thức của đại hội, đại diện cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 200 đảng viên toàn đảng bộ.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ TCT Sông Đà nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã phát huy dân chủ bầu ra BCH Đảng bộ Công ty khóa XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà - CTCP gồm 10 đại biểu chính tức và 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đào Xuân Tuấn – Tổng giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thế Tài – Người phụ trách quản trị Công ty được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Hội nghị đã bầu Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 03 đ/c, đồng chí Nguyễn Thế Tài được bầu  là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đồng chí Đào Xuân Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đại diện BCH Đảng bộ Công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tập trung thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; Tổng giá trị SXKD: 5.885 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 5%/năm); Tổng doanh số: 5.394 tỷ đồng; Tổng nộp ngân sách: 214 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế: 206,8 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm đạt 8-10%; Các khoản đầu tư: 1.117,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV là 13,082 triệu đồng/người/tháng. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đơn vị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Sau hai phiên làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, đoàn kết vì sự phát triển bền vững của Công ty.