CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Huội Quảng

Công suất: 520 MW
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thi công: 2010 - 2015
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Loại nhà máy: Nhà máy thủy điện đường dẫn ngầm
Chiều dài đập: 267 m
Chiều cao đập: 104 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Đào đất đá: 3.789.330 m3
Đổ bê tông: 921.970 m3
Khoan phun gia cố, chống thấm: 32.900 md
Lắp đặt thiết bị: 12.349 tấn
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: 1.031,41 tỷ VNĐ