CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Công trình tòa nhà Quốc Hội

 • Công trình thủy điện Hòa Bình

 • Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

 • Công trình thủy điện Sơn La

 • Công trình thuỷ điện Sê San 4

 • Công trình thuỷ điện Cần Đơn

 • Công trình thuỷ điện Yaly

 • Công trình thuỷ điện Xekaman 3 - CHDCND Lào

 • Công trình thuỷ điện Hủa Na

 • Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Xây dựng thủy điện

 • Xây dựng năng lượng tái tạo

 • Xây dựng dân dụng - công nghiệp

 • Xây dựng công trình giao thông

 • Đầu tư dự án