CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Năng lực nhân sự

Với định hướng phát triển bền vững và khẳng định uy tín thương hiệu sông Đà 6 trên mỗi công  trình, sông Đà 6 luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đối tác. chúng tôi nuôi dưỡng tài năng và kinh nghiệm quản lý thông qua việc trải nghiệm trên các công trình, đồng thời tạo môi trường làm việc nghiêm túc, hiệu quả để mọi thành viên có thể phát huy hết nội lực hợp thành sức mạnh tổng thể tiến tới một sông Đà 6 đoàn kết, chuyên nghiệp và lớn mạnh.