CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

  • Địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
  • Điện thoại: (+84-24) 22253666 - Fax (+84-24) 22253366
  • Email: congtycophansongda6@songda6.com.vn