CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Sơn La

Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á
Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: EVN
- Địa điểm xây dựng: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Tổng mức đầu tư ( ước tính): 60.195,928 tỷ đồng
- Loại đập: Bê tông đầm lăn
- Thời gian thực hiện: 2005 - 2012
- Số tổ máy: 06 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 2400 MW
- Điện lượng trung bình năm: 9.429 triệu KW