CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình dân dụng

Công trình nhà ở phục vụ cho cấp Thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

Địa điểm: Ô đất TT9 - TT10 Khu đô thị mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội