CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Bản Chát

Công suất: 220 MW
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thi công: 2008 - 2013
Loại đập: Đập bê tông đầm lăn
Chiều dài đập: 425  m
Chiều cao đập: 132 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Diện tích lưu vực: 1.929 m3
Dung tích hồ chứa: 2,1 tỷ m3 nước
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: 17,98 tỷ VNĐ