CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Bản Hồ

Địa điểm:
Công suất:
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Loại đập:
Chiều dài đập:
Chiều cao đập:
Số tổ máy:
Khối lượng bê tông:
Diện tích lưu vực:
Dung tích hồ chứa:
Tổng dự toán: