CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Đồng Nai 5

Công suất: 150 MW
Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Vinacomin
Thời gian thi công: 4 năm
Loại đập: Đập bê tông đầm lăn
Chiều dài đập: 471 m
Chiều cao đập: 72 m
Dung tích hồ chứa nước: 106,33 triệu m3 nước.
Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 625.234 m3
Diện tích lưu vực: 6.144 km2
Tổng mức đầu tư: 5.209,57 tỷ VNĐ
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: 514,05 tỷ VNĐ