CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Đồng Văn

Công suất: 28 MW
Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Đakrong
Thời gian thi công: 2015 - 2017
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Chiều dài đập: 229,19 m
Chiều cao đập: 51,8 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng đào đắp: 483.000 m3
Đổ bê tông: 131.030 m3
Khoan phun chống thấm: 4.750 m3
Tổng dự toán: 963,45 tỷ VNĐ