CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Lai Châu

Công suất: 1.200 MW
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực việt nam
Thời gian thi công: 2011 - 2015
Loại đập: Đập bê tông đầm lăn
Chiều dài đập: 616 m
Chiều cao đập: 137 m
Dung tích hồ chứa nước: 1,22 tỷ m3 nước
Số tổ máy: 3 tổ máy
Khối lượng bê tông: 1.048.300 m3
Tổng dự toán: 35.333 tỷ VNĐ