CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Nậm Củm 4

Công suất : 54 MW
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Củm
Thời gian thi công: 
Loại đập: Bê tông
Chiều dài đập: 168,15 m
Chiều cao đập: 53,6 m

Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 
Diện tích lưu vực: 330,2 km2
Dung tích hồ chứa:: 23,74 triệu m3 nước.
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: