CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Nậm Lúc

Địa điểm: Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công suất: 24MW

Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Đông nam á Nậm Lúc

Thời gian thi công: 17,5 tháng bắt đầu từ 15/01/2018

Loại đập: Bê tông trọng lực

Chiều dài đập: 139m

Chiều cao đập: 33m

Số tổ máy: 02

Khối lượng bê tông: 52.645m3

Diện tích lưu vực: 4050 km2

Dung tích hồ chứa: 3.49 triệu m3

Tổng dự toán: 683,801 tỷ đồng