CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Sê San 4

Công suất 360 M

Chủ đầu tư: Ban quản lí thuỷ điện 4
Giá trị hợp đồng với SD6: 686,6 tỷ đồng
Thời gian thi công: 5 năm
Chiều dài đập theo đỉnh: 850 m
Chiều cao đập lớn nhất: 74,13 m
Chiều rộng đỉnh đập: 10 m
Mực nước dâng trung bình: 36 m
Dung tích hồ chứa nước: 893 triệu m3
Số tổ máy: 3 tổ máy
Khối lượng đào đắp: 2 triệu m3 đất đá
Đổ bê tông: 1,42.106 m3
Khoan phun: 53,79.103 m dài