CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Sông Chò

Công suất :  7 MW
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò

Thời gian thi công: Từ 2016
Loại đập: Bê tông CVC
Chiều dài đập: 91,5 m
Chiều cao đập: 28,7 m

Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 
Diện tích lưu vực: 0,697 km2
Dung tích hồ chứa:: 3,09 triệu m3 nước.
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: