CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Sông Lô 2

Công suất 28 MW
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Bình
Thời gian thi công: 2015 - 2018
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Chiều dài đập: 173.20 m
Chiều cao đập: 36.2 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Diện tích lưu vực: 8.330 Km2
Khối lượng đào đắp: 294.140 m3
Đổ bê tông: 61.520 m3
Dung tích hồ chứa: 9.298 triệu m3 nước
Tổng mức đầu tư: 898 tỷ VNĐ
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: 251,81 tỷ VNĐ