CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Sử Pán 1

Công suất : 30 MW
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long
Thời gian thi công: Từ 2016
Loại đập: Bê tông
Chiều dài đập: 149,39 m
Chiều cao đập: 53,2 m

Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 97.800 m3