CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Xekaman 3 - CHDCND Lào

Công suất 250 MW

Chủ đầu tư: công ty cổ phần Điện việt - Lào
Giá trị hợp đồng: 700 tỷ đồng
Thời gian thi công: 5 năm
Chiều dài đập theo đỉnh: 650 m
Chiều cao đập lớn nhất: 94 m
Chiều rộng đỉnh đập: 10 m
Dung tích hồ chứa nước: 930 triệu m3
Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng đào đắp: 8,5 triệu m3
Đổ bê tông: 2,46 triệu m3
Đào hầm: 8,79. 103 m dài