CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Xekaman Sanxay

Công suất: 36 MW
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Việt - Lào
Thời gian thi công: 2010 - 2015
Loại đập: Đập bê tông trọng lực
Chiều dài đập: 166,6 m
Chiều cao đập: 26 m
Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 66.298 m3
Diện tích lưu vực: 3.740 km2
Dung tích hồ chứa: 8.56 triệu m3 nước
Tổng dự toán: 972,75 tỷ VNĐ