CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Yaly

Công suất 720 MW

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực việt nam
Giá trị hợp đồng với SD6: 100 tỷ đồng
Thời gian thi công: 1993 - 2000
Loại đập: Đá đổ, lõi sét
Chiều cao đập: 60 m
Dung tích hồ chứa nước: hơn 1 tỷ m3
Số tổ máy: 4 tổ máy
Khối lượng đào đắp đất đá: 18.000.000 m3
Đổ bê tông: 5.010.000 m3
Khoan phun: 116.000 m
Lắp đặt thiết bị kim loại: 17.500 tấn
Khoan hầm: 7.582 m