CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Lễ công bố trao quyết định nhân sự chủ chốt công ty cổ phần Sông Đà 6

Cập nhật : 06/05/2017

Lễ công bố trao quyết định nhân sự chủ chốt công ty cổ phần Sông Đà 6

Ngày 05/05/2017, tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 6 nhà TM, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 tổ chức lễ công bố trao quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các Phó Tổng giám đốc. Cụ thể:

Ông Đặng Quốc Bảo, sinh năm 1979 – Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư Thủy lợi – Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, người đại diện Pháp luật công ty để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn, sinh năm 1977 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Hiện đang là Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty.

Bổ nhiệm ông Hà Quốc Thịnh, sinh năm 1976 - Kỹ sư xây dựng - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1980 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư Khoan Khai thác -  Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Trao quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 6 cho ông Đặng Quốc Bảo

Trao Quyết định Tổng giám đốc điều hành cho ông Đào Xuân Tuấn

Trao quyết định Phó Tổng giám đốc cho ông Hà Quốc Thịnh và ông Nguyễn Minh Tuấn

Đại diện Ngân hàng Vietinbank chúc mừng Lãnh đạo Công ty

( Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 6)