CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Xây dựng năng lượng tái tạo

Với sự trưởng thành qua nhiều dự án trọng điểm cấp quốc gia cùng định hướng phát triển lĩnh vực kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, Sông Đà 6 luôn sẵn sàng hợp tác đầu tư và thi công các hạng mục thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo trong và ngoài nước phục vụ đắc lực cho việc cung cấp điện lưới trong cả nước và thúc đẩy phát triển các ngành nghề kinh tế khác