CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chúc vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Mạnh Cường

Cập nhật : 16/02/2024

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chúc vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Mạnh Cường

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chúc vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Mạnh Cường. Chi tiết Download Tại đây