CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Thông báo “ Mời chào giá cạnh tranh cung cấp trang bị bảo hộ lao động ”

Cập nhật : 04/03/2019

Thông báo “ Mời chào giá cạnh tranh cung cấp trang bị bảo hộ lao động ”

Kính gửi :  Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà

 

Ngày 06 /03/2019,  Công ty CP Sông Đà 6 đã có Quyết định số 64/QĐ-BHLĐ về việc phê duyệt Kế hoạch cấp phát trang bị BHLĐ năm 2019.  Để thực hiện việc tổ chức cung cấp trang bị BHLĐ năm 2019 theo đúng quy định, Công ty CP Sông Đà 6 xin thông báo như sau:

  1. Nội dung mời chào giá cạnh tranh: Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty năm 2019 tại các Chi nhánh của Công ty CP Sông Đà 6. Thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng  kể từ ngày ký hợp đồng.
  2. Hình thức: Chào giá tổ chức công khai theo hình thức chào giá cạnh tranh ( có hồ sơ mời chào giá cạnh tranh).
  3. Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà.
  4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 08 giờ 30’ ngày 06 tháng 04 năm 2019 đến trước 16 giờ 00’ ngày 16 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính).Tại phòng Vật tư-Thiết bị; Công ty CP Sông Đà 6-Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP Hà Nội; Điện thoại: 024-22169773.
  5. Nơi gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh: Phòng VTTB; Công ty CP Sông Đà 6; Nhà TM-Khu đô thị Văn Khê-P La Khê-Q Hà Đông-TP Hà Nội.
  6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: 16 giờ 00’ ngày 16 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ 00’ ngày 17 tháng 04 năm 2019.

 

Kính mời quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá xin liên hệ tại phòng VTTB; Công ty CP Sông Đà 6; Nhà TM-Khu đô thị Văn Khê-P La Khê-Q Hà Đông-TP Hà Nội. Điện thoại: 024-22169773.

Trân trọng thông báo!