CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Sông Đà 6 đẩy mạnh thi công xây dựng dân dụng

Cập nhật : 28/09/2020

Thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp của Công ty, Sông Đà 6 đã xây dựng được đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp triển khai các dự án trong lĩnh vực này. Sau khoảng 10 năm tham gia vào thị trường này, với các công trình đã xây dựng như điển hình Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình mới; Tòa nhà TM Văn Khê, CT2 Văn Khê, 18T1-HH6 Nam An Khánh, 32T-HH6 Nam An Khánh, X2 Đại Kim; dự án thấp tầng KĐT Xuân Phương…. Trong năm 2020, sau khi hoàn thành bàn giao gói thầu nhà cao tầng X2- Đại Kim, Công ty đã thi công ngay gói thầu nhà thấp tầng giai đoạn 1 (nhà liên kề, biệt thự) KĐT Nam An Khánh, đến nay đã cơ bản hoành thành phần thân thô theo đúng kế hoạch cam kết với Chủ đầu tư SUDICO.

Được sự tin tưởng của Chủ đầu tư SUDICO, Sông Đà 6 đã ký thêm 02 Hợp đồng thi công tiếp 02 gói thầu nhà thấp tầng giai đoạn 2 KĐT Nam An Khánh. Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 6 cũng đã có các Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT và số 68/NQ-HĐQT ngày 22.09.2020 phê duyệt 02 Hợp đồng này. Đây là cơ sở để Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh tiến độ triển khai thi công các gói thầu ngay đâu tháng 10.2020 và là tiền đề tốt để tham gia thi công các gói thầu tiếp theo bao gồm cả thấp tầng, cao tầng tại KĐT Nam An Khánh và các dự án khác của SUDICO như Văn La, Hòa Bình, Tiến Xuân.

Nguyễn Trọng Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty