CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật : 13/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download Tại đây
Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download Tại đây