CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Công trình thủy điện Hòa Bình

 • Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

 • Công trình thủy điện Sơn La

 • Công trình thuỷ điện Sê San 4

 • Công trình thuỷ điện Cần Đơn

 • Công trình thuỷ điện Yaly

 • Công trình thuỷ điện Hủa Na

 • Công trình thủy điện Đồng Văn

 • Công trình thủy điện Xekaman Sanxay

 • Công trình thủy điện Bản Chát

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Xây dựng thủy điện

 • Xây dựng nhiệt điện

 • Xây dựng dân dụng - công nghiệp

 • Xây dựng công trình giao thông

 • Đầu tư dự án